Medrona: Belgische raket technologie voor medische drones

Het Belgische SABCA werkt samen met een aantal Belgische tech-partners, aan een ambitieus project om eind 2019 drones te laten rondvliegen tussen Antwerpse ziekenhuizen.

Dit hangt boven de hoofden van de Sinjoren in 2019

Bij drones denkt men misschien in de eerste plaats aan speelgoedachtige vliegende camera’s die sportevenementen en trouwfeesten filmen, maar het gamma van wat er allemaal boven onze hoofden gaat rondzweven de komende jaren is veel groter dan dat. We spreken niet alleen over mogelijk personentransport, zoals de volocopter luchttaxi in Dubai, maar ook het vervoer van pakketjes of zelfs medisch materiaal.

Steven Wille, de drone-man bij Sabca

Steven Wille van Sabca: “SABCA start in november 2019 samen met vier andere Belgische partners (Belgocontrol of Skeyes, Unifly, NSX en Helicus) met Medrona, een redelijk revolutionair project, nl. een drone die labomateriaal gaat rondvliegen in Antwerpen”.

Drones zijn hip maar wat is de meerwaarde van dit project? “Door de besparingen in de Belgische gezondheidszorg, moeten de ziekenhuizen in Antwerpen hun laboratoria decentraliseren en samenbrengen in één centraal labo,” aldus Wille. “De medische stalen zoals bloed, urine of weefsel moeten dus van het ziekenhuis naar het centraal labo gebracht worden en terug en je kan je voorstellen dat met de verkeersproblemen dit geen evidentie is. Anderszijds gaat dit over een erg gevoelig transport, want stel dat er zo een drone neerstort in een stad kan dat grote gevolgen hebben. Dus heeft men spitstechnologie nodig voor dit project.”

Chip van Sabca

En daar komt SABCA in the picture? “Wij hebben immers voor de Ariane raket gedetermineerde en bugvrije software gemaakt. Het besturingssysteem dat wij maken voor ESA werkt op basis van algorithmes die de actuatoren van de raket bedienen,” aldus Wille.

Waarom moet de Automatische Piloot van deze labo-drone met zo’n gesofisticeerd software uitgerust worden? “De meeste drones die op de markt zijn gebruiken generieke off-the-shelf software of zelfs open source software,” zegt Wille. “Dat is goedkoop maar niet zeker of veilig. Die drones kunnen bijvoorbeeld gehackt worden. Dat is bij onze drone niet mogelijk. Het gaat om software die alléén maar de functie uitvoert waarvoor ze ontwikkeld is binnenshuis bij SABCA. De avionics op deze drone hebben dan ook hetzelfde Design Assurance Levels (DAL) als gebruikt worden in de burgerluchtvaart zoals op de vliegtuigen van Airbus of Boeing.”

De Medrona zal dus niet zomaar uit de lucht vallen, zoals wel eens gebeurd met multicopter drones die een landbouwgebied in kaart brengen of een wielerwedstrijd volgen... Wille:”Voor de verbinding hebben we verschillende lagen: stel dat het 4G netwerk uitvalt, zal de drone overschakelen op 3G of sattelietverbinding. Wat er dan nog kan misgaan is dat de electriciteit uitvalt, maar in dat geval zal er een parachute opengaan en de drone zal met de vracht zachtjes op de grond worden gezet.”

Het Medrona project — dat overigens door de Europese Unie gesponsord wordt — zal volgend jaar in november zijn eerste vlucht maken in Antwerpen. Een wereldprimeur die ongetwijfeld veel aandacht zal trekken.

Medrona vliegt van ‘t Stad tot aan de parking.

Reporter. Writer. South America. Biking. Rowing. Twitter @argentomas. Recently published “Computer Crashes” on Air disasters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store