Catalonië: Bad for business!

“Niet verder kijken dan zijn neus lang is”, is een van die mooie Nederlandse uitdrukkingen en ook een activiteit die erg populair is bij Belgische politici en journalisten. Zo hoorden we de voorbije dagen van de Vlaamse opiniemakers waarom de regeringspartij NV-A de rode loper zou hebben uitgerold voor Puigdemont en de Catalaanse “separatisten”. De Catalaanse kwestie wordt door het SP.A kamp gebruikt als stok om de NV-A mee te slaan. Maar er zijn toch wel een paar elementen die belangrijker zijn dan deze petite histoire belge.

Dichter bij Europa dan bij Spanje. Alleen: beseffen onze politici dat?

Men kan aanvoeren dat Puigdemont y compañía in Spanje hun nationalistische zaak te veel op de spits hebben gedreven, door hun referendum door te zetten, hoewel dit “door de Spaanse grondwet duidelijk verboden was.”

Dit is natuurlijk een Catch-22 argument, want volgende de Spaanse grondwet is Catalonië een deel van Spanje en zal een echte onafhankelijkheid die verder gaat dan een regionaal autonoom statuut, nooit toegestaan worden. Met of zonder referendum. Dat de Duitsers en Fransen deze manke redenering volgen en luidop de éénheid van Spanje steunen is wel slapjes. Merkel en Macron willen geen regionaal gerommel in hun eigen état-nation. En bovendien: it’s bad for business!

Maar België, dat eeuwig onder de voet gelopen lage landje met zijn lage zelfdunk moet daar toch niet aan meedoen? Laten we mekaar ook geen mietje noemen. Spanje is en blijf een oerconservatief land met bepaalde instituties als het koningshuis van de Borbones die dateren uit de tijd van stierengevechten en castagnetten. Dat Spanje jarenlang een gulzige slokop is geweest van Europese subisidies wil nog niet zeggen dat het land open staat voor moderne ideëen als een eengemaakt Europa met sterke regio’s. Een paar weken geleden hield Koning Felipe (de Spaanse) nog een vlammende speech tegen de Catalanen. Maar moeten wij anno 2017 nog rekening houden met de mening van een koning?

Dat Europa van de regio’s was toevallig of niet een oud Volksunie-idee. Dus dat er in NV-A kringen met sympathie gekeken wordt naar de Catalaanse onafhankelijkheid is misschien logisch. Ook is het erg voorspelbaar dat tegenstanders van de NV-A zich tégen Puigdemont en co kanten. Niet omdat ze per se tégen Catalaanse onafhankelijkheid zijn, maar tégen Bart De Wever. Hello? Anybody home?

De Catalanen hangt een gevangenisstraf van 30 jaar boven het hoofd voor “rebellie” en “opruiing”. Het zijn termen uit de tijd van Filips II en de Inquisitie. Als het aan Rajoy ligt worden Puigdemont en zijn kompanen publiekelijk geradbraakt en gevierendeeld aan de Puerta del Sol.

Is het dan niet logisch dat België asiel verleent? Als dit geen politieke vervolging — de reden waarvoor duizenden migranten naar België zijn gekomen de voorbije jaren — is, dan weet ik het niet meer. Puigdemont is geen arme bootvluchteling. Misschien is hij zelf een “opportunist”, zoals de Spaanse media opperen. Maar dat neemt niet weg dat België een juiste beslissing zou nemen als ze Spanje met een kluitje in het riet stuurt en de lidstaat wijst op het respect voor elementaire politieke rechten.

Hoe het verder moet met Spanje en Catalonië is een andere vraag. Daar zullen de nationalistische Catalanen en Spaanse inwoners van Catalonië over moeten beslissen in een democratisch proces. Het is twijfelachtig dat in het huidige gepolariseerde en hysterische klimaat serene verkiezingen mogelijk zijn. Wat zeker is: Wanneer Catalonië zich vroeg of laat losweekt van Spanje, zal ze prompt de toetreding tot de EU vragen. En Spanje zal haar veto stellen. Is daar al een roadmap voor?

Reporter. Writer. South America. Biking. Rowing. Twitter @argentomas. Recently published “Computer Crashes” on Air disasters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store