Argentijnse regering onder druk over astronomische energiefacturen

Duur gas voor een potje “mate”

Vrijdag 16 september tonen de Argentijnen weer wat voor een politiek mondige burgers ze zijn. Voor het eerst sinds jaren wordt er immers een openbare hoorzitting georganiseerd over de exorbitante prijsstijgingen van gas, electriciteit en water onder de regering van Mauricio Macri. De hoorzitting zal plaatsvinden in de elegante cultuurtempel De Kunstfabriek, een cultureel paradepaardje van Macri en -toevallig of niet- een voormalige electriciteitscentrale.

Minister van Energie, Juan Jose Aranguren, voormalig CEO van Shell mag daar gaan uitleggen waarom de gasfacturen die bij de gewone burgers in de bus vielen, gemiddeld met 500% waren gestegen. De eigengereide Aranguren — die volgens vele insiders op de slappe koord danst wegens een gebrek aan tact — werd teruggefloten door het Hooggerechtshof die de Audiencia (Openbare Hoorzitting) beval, een legale voorwaarde bij de verhoging van bepaalde tarieven, zoals taximeters, telefoonrekeningen en energiefacturen.

De Kunstfabriek in La Boca, Buenos Aires.

Hoe die Hoorzitting er aan toe zal gaan is helemaal niet duidelijk. De kans dat de confrontatie tussen Aranguren en consumentenorganisaties ontaardt in een chaos en wederzijds gescheld is groot (de Argentijnen zijn al even temperamentvol als mondig) en onder de 12 jaar-durende regering van Nestor en Cristina Kirchner werd nooit één Audiencia georganiseerd, wegens de simpele reden dat de Kirchners de energietarieven royaal subsidieerden met de staatskas en die daardoor tot de laagste ter wereld behoorden.

Onder de Kirchners kostte een gemiddelde electriciteitsrekening van een groot huis nog geen 100 peso, want neerkomt op de prijs van drie koffie’s. Water was helemaal belachelijk goedkoop: tweemaandelijks gemiddeld minder dan 50 peso of 3 euro. Dat kwam goed uit voor de conciërges van Buenos Aires die ´s morgens na hun traditionele “mate”, een uurtje buiten de stoep gingen schoon spuiten. Ook goed voor de Kirchners die met de subsidies “voor het volk” electoraal hun voordeeltje deden.
Maar het gevolg van deze politiek was ook dat lokale gasproducenten op de rand van het failliet stonden en dat Argentinië gas moest importeren aan harde dollar prijzen. Een gapend gat in de begroting en een huizenhoge inflatie was het gevolg.

Ex-CEO Shell en Minister van Energie, Juan-José Aranguren.

De bestrijding van de inflatie was het eerste economische objectief van de conservatieve regering van Mauricio Macri die eind 2015 aan de macht kwam, dus moesten die subsidies afgebouwd worden. Maar in plaats van een zachte hand werd de hakbijl boven gehaald. “Dat is een fout geweest,” vindt de Nederlandse bankier Marnix Van Iterson. “Macri heeft techneuten die goed weten hoe het economisch in mekaar zit maar geen verstand hebben van politiek. Aranguren is voormalig CEO van Shell en heeft nog nooit in de politiek gezeten.” De positie van Aranguren, die door de conservatieve journalist Carlos Pagni “een taliban” wordt genoemd, bracht hem ook in conflict met zijn collega op economie Alfonso Prat-Gay en president Macri .

Het valt nu te bezien wat deze eerste audiëntie of hoorzitting zal opleveren. Voor de consumenten organisatie CEC zal men waarschijnlijk tot een compromis komen van een prijsstijging van gas van 205%. “Aan de prijsstijgingen van water (tot 1000%) en electriciteit wordt voorlopig nog niet geraakt”, aldus voorzitster Susana Andrada van de CEC, die aanwezig zal zijn morgen in “de Kunstfabriek”. “Maar de tarieven worden nu waarschijnlijk stapsgewijs verhoogd.”

Voor de regering-Macri wordt de tarievenslag ook een populariteitstest: Het krediet dat de voormalige zakenman opbouwde, onder meer door corrupte ambtenaren achter de tralies te zetten, verdwijnt even snel als de koopkracht van de gemiddelde Argentijn. Ex-presidente Cristina Kirchner, die uit Patagonië naar Buenos Aires vloog in het kader van een rechtszaak, verklaarde voor de camera’s “dat de armoede onder Macri dramatisch is toegenomen.”

Reporter. Writer. South America. Biking. Rowing. Twitter @argentomas. Recently published “Computer Crashes” on Air disasters.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store